Hakija


Siviilisääty

Nykyinen asunto

Nykyisen asunnon hallintamuoto

Nykyinen vuokranantaja

Nykyinen työnantaja / opiskelupaikka


Avio/avopuolison henkilötiedot (täytetään vain jos puoliso muuttaa asuntoon)


Siviilisääty
Asuu hakijan kanssa samassa osoitteessa

Nykyiset asuntotiedot

Nykyinen työnantaja / opiskelupaikka


Muut asumaan tulevat henkilöt

Muut asukkaat

Raskaustodistus

Haettava huoneisto

Talotyyppi

Asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat

Asunnon tarpeen syy

Tulot ja varallisuus

Anna asumaan tulevien henkilöiden kyseiset tulo- tai menotiedot. Jos teillä on useampia samaan kohtaan tulevia summia, niin kirjoita yhteissumma 'Yhteensä €'-kenttään ja yksilöi tiedot 'Lisäselvitys/erittely'-kenttään.

Hakija

Kuukausitulo
Pääomatulo (vuodessa)
Vähennykset
Varallisuus
Opintovelka
Muut velat

Avio/avopuoliso

Kuukausitulo
Pääomatulo (vuodessa)
Vähennykset
Varallisuus
Opintovelka
Muut velat

Muut asukkaat

Kuukausitulo
Pääomatulo (vuodessa)
Vähennykset
Varallisuus
Opintovelka
Muut velat

Selvitys omistusasunnoista / kiinteistöistä

Jos omistusasuntoja / kiinteistöjä on useita, lisää uusi painikkeellla 'Lisää uusi asunto / kiinteistö'.

Omistusasunto/kiinteistö /

Hakija ja/tai puoliso taikka muu asumaan tuleva omistaa kokonaan tai osaksi

Asunnon käyttö

Aikaisempi asuminen Kannuksen kaupungin tai Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:n asunnossa

Onko joku hakijoista aikaisemmin asunut Kannuksen kaupungin tai Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:n asunnossa?

Hakija
Puoliso
Muu asumaan tuleva

Lisätiedot ja hakemuksen lähettäjä

Hakemuksen lähettäjä

Jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa muita kuin hakemuksessa mainitut henkilöt, voidaan vuokrasuhde purkaa välittömästi.

Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi!

Hakemus on voimassa 4 kk jättö/uusimispäivästä. Puutteellista hakemusta ei käsitellä.